mateřská škola

BOROTÍN

MŠ Borotín

Mateřská škola Borotín je umístěna v klidné části obce, uprostřed travnatého pozemku, který současně slouží jako prostor pro venkovní pobyt dětí.

Součástí mateřské školy je školní jídelna. Děti mají k dispozici prostornou třídu s hernou, ložnicí a sociální zařízení. Šatna dětí i třída má nový nábytek, herní vybavení, nová lehátka. Nižší počet žáků ve třídě vytváří ideální podmínky pro uplatňování individuálního přístupu ke každému dítěti. Tuto skutečnost jistě oceňují rodiče všech dětí.

Základní údaje

Název: Mateřská škola Borotín, okres Blansko, příspěvková organizace

IČ: 620 730 10

Adresa: Borotín 174, 679 37

Provoz: 7:00 – 15:30

Zřizovatel: Obec Borotín

Ředitelka školy: Mgr. Daniela Ošlejšková

AKTUALITY

Vážení rodiče,

letošní zápis proběhne na doporučení MŠMT opět bez dětí, a to v termínu od 3. května do 14. května 2021. 

Pokyny k zápisu dětí

  1. Vytiskněte si, prosím, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – zde vyplňte a podepište.
  2. Okopírujte rodný list dítěte
  3. Doručte do školy spolu s potvrzením od lékaře o řádném očkování – lékař vám je může zaslat mailem, potvrzení o očkování se netýká předškoláků). 
  4. Termín doručení vytištěných a podepsaných dokumentů (3 dokumenty: žádost o přijetí dítěte, potvrzení o očkování, kopii rodného listu) od 3. května 2021 do 14. května 2021

 

Způsoby doručení žádosti o přijetí, které stanovilo MŠMT: 

  1. a) do datové schránky školy – ID datové schránky školy: 7sti9nk
  2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: ms174borotin@seznam.cz
  3. c) poštou, adresa školy: MŠ Borotín, okres Blansko, Borotín 174, 679 37
  4. d) osobní podání: vhodit do poštovní schránky na budově školy nebo předat osobně do rukou ředitelky po tel. domluvě (737 187 276)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Kritéria pro přijetí

 

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády se od 12.4.2021 otevírá MŠ pro prezenční vzdělávání, ale pouze předškoláků. Dále je umožněno vzdělávat děti rodičů, kteří jsou zdravotnickými či pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání. Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna. Podmínkou docházky je testování dětí 2x týdně. Bližší informace najdete v dopise na vaší e-mailové adrese.

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne18. března 2021 č. 300 zůstanou mateřské školy uzavřeny minimálně do 28.3.2021.