mateřská škola

BOROTÍN

MŠ Borotín

Mateřská škola Borotín je umístěna v klidné části obce, uprostřed mimořádně velkého pozemku, který je hojně využíván pro venkovní učení a volnou hru dětí. Prostředí okolních lesů zve na dobrodružné výpravy do okolí, které podnikáme každé páteční dopoledne.

V blízkosti školky je arboretum, do kterého máme kdykoli volný přístup a se kterým úzce spolupracujeme při mimoškolních aktivitách.

Součástí mateřské školy je školní jídelna s vlastní, nově rekonstruovanou kuchyní, od podzimu 2022 využívanou i k vaření pro cizí strávníky. 

Nižší počet žáků ve třídě vytváří ideální podmínky pro uplatňování individuálního přístupu ke každému dítěti a k budování rodinné atmosféry. O tom, jak se nám to daří, se můžete přesvědčit osobně ve dnech otevřených dveří nebo kdykoli po domluvě.

Základní údaje

Název: Mateřská škola Borotín, okres Blansko, příspěvková organizace

IČ: 620 730 10

Číslo účtu: 1361394329/0800

Adresa: Borotín 174, 679 37

Provoz: 7:00 – 15:30

Zřizovatel: Obec Borotín

Ředitelka školy: Mgr. Daniela Ošlejšková

AKTUALITY

Beseda pro rodiče a širší veřejnost

Přerušení provozu v době jarních prázdnin

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Přerušení provozu 21.11. a mezi vánočními svátky

Třídní schůzka před začátkem nového školního roku

V úterý 29.8.2023 v 16:00 jsou zváni rodiče všech dětí, stávajících i nových, na informativní schůzku do budovy školky. Pojďme společně zahájit nový školní rok, posedět u kávy či čaje, seznámit se s novými rodiči a popovídat si, co nás čeká, jaké jsou vaše i naše představy.

Děti, které nyní přijaty nebyly, se mohou v případě zájmu a volného místa přijmout během školního roku v pořadí podle kriterií, které určuje rozhodnutí. Nejpozději se místa uvolní v dubnu, kdy zapsané dvouleté děti dovrší tří let.

Zápis do MŠ

Ve čtvrtek 11.5. 2023 od 15:00 do 17:00 se uskuteční zápis do naší mateřské školy. S sebou rodný list dítěte, potvrzení od lékaře, že je dítě schopno navštěvovat mš a občanský průkaz. Pokud si chcete jen prohlédnout školku, pohrát si  a promluvit s personálem a papíry vyplnit v klidu doma, můžete využít od 1.5. tzv. předzápis https://predzapis.lyfle.com/#predzapis

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 27.4.2023 budou v naší školce od 7:00 do 17:00 otevřeny dveře i pro širší veřejnost. Přijďte se podívat, co je u nás nového a jak to tu funguje!

Předškoláci na keramiku

V úterý 18.4. pojedou předškoláci opět do keramické dílny v ZŠ a MŠ Knínice, tentokrát na jarní tvoření s ukázkou práce na hrnčířském kruhu. Podrobnosti na nástěnce či v aplikaci Lyfle.

Ukliďme Borotín

Velikonoční tvoření

Velikonoce v muzeu

Ve středu 29.3. pojedeme na další z předplacených akcí v muzeu Boskovice, tentokrát s velikonoční tematikou.

Prázdninový provoz

Provoz o jarních prázdninách bude přerušen pouze v pátek 17.3. kvůli povinnému školení personálu.

Masopustní průvod

V úterý 21.2. se v rámci dopoledního programu uskuteční masopustní průvod obcí. Navštívíme i místní  domov s pečovatelskou službou. S sebou jednoduchou masku na venkovní oblečení.

Muzeum Boskovice

Ve středu 15.2. pojedeme v rámci ročního předplatného opět do muzea, tentokrát na téma Středověké město. Podrobnosti na nástěnce či v aplikaci Lyfle.

Muzikodrama a emoce

26.1. nás ve školce navštíví slečna Koudelková, hudebnice a lektorka, s hudebně dramatickým programem Ferda a jeho mouchy.

Nezávazné focení

V úterý 24.1. od 8:00 bude v naší školce firma Profoto fotit děti s jarním motivem. Bližší informace u paní učitelky.

Třídní schůzka

V úterý 17.1. se v 16:00 koná třídní schůzka. Podrobnosti v aplikaci Lyfle.

Tříkrálové koledování

V pátek 6.1.2023 po domluvě s Charitou Moravská Třebová se zapojíme do Tříkrálové sbírky a v dopoledních hodinách navštívíme Penzion pro seniory a obejdeme pár domů.

MŠ a ZŠ církevní Sudice

Od ledna 2023 vaříme i pro Církevní mateřskou a základní školu v Sudicích.

Mimořádné uzavření školky

V úterý 15.11.2022 bude z důvodu přerušení dodávky vody ve velké části obce, včetně naší MŠ, přerušen provoz školky. Děkujeme za pochopení.

Doplňková činnost školy

Od 1.10. začala naše MŠ v rámci své doplňkové činnosti vařit pro cizí strávníky. Více informací vám poskytne naše vedoucí stravování, viz. kontakty.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz školky probíhá ve dnech 18.7. – 29.7. Zahájení nového školního roku ve čtvrtek 1.9.2022

Oznámení o přijetí

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/23 naleznete zde

Zápis ukrajinských dětí
Зарахування дітей – українських біженців

K zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyhlášeného dne 9. května 2022, nemohli podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve školských obvodech spádových mateřských škol. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu dne

  1. června 2022 od 14:00 do 16:00 hod. v budově MŠ Borotín 174, 679 37

Щодо зарахування дітей   проходити 9 травня 2022 року, то іноземці зі статусом перебування – тимчасовою візою з метою додаткового захисту відповідно до § 33, абзацу 1, a) Закону про проживання іноземних громадян у Чеській Республіці („біженці“) з місцем проживання на прилеглих до дитячих садків територіях, не можуть подати таку заяву у ці дні. Для іноземців – біженців дата реєстрації –

2 червня 2022 року з 14:00 до 16:00 у будівлі  школи Borotin 174, 679 37.

Юридичні представники привезуть із собою:

– документи, що підтверджують легітимність перебування в Чехії

-підтвердження опіки над дитиною (для прийомних батьків)

Zápis do MŠ

V pondělí 9.5. od 14:30 do 16:30 se uskuteční zápis do naší mateřské školy. S sebou rodný list dítěte, potvrzení od lékaře, že je dítě schopno navštěvovat mš a občanský průkaz. Pokud si chcete jen prohlédnout školku, pohrát si  a promluvit s personálem a papíry vyplnit v klidu doma, můžete využít tzv. předzápis https://predzapis.lyfle.com/#predzapis

LYFLE — aplikace pro mš — logo

Školka přešla na nový komunikační systém přes aplikaci Lyfle. Tu si můžete zdarma stáhnout do svého chytrého telefonu, tabletu či počítače. Je uživatelsky velmi příjemná, tak doufáme, že si ji oblíbíte. https://lyfle.com/

Třídní schůzka

V pondělí 31.8.2021 v 17:00 proběhne třídní schůzka. Důležitá je zejména pro rodiče nově příchozích dětí.

Školní rok zahájíme ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ zůstává stejný.

Vážení rodiče,

letošní zápis proběhne na doporučení MŠMT opět bez dětí, a to v termínu od 3. května do 14. května 2021. 

Pokyny k zápisu dětí

  1. Vytiskněte si, prosím, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – zde vyplňte a podepište.
  2. Okopírujte rodný list dítěte
  3. Doručte do školy spolu s potvrzením od lékaře o řádném očkování – lékař vám je může zaslat mailem, potvrzení o očkování se netýká předškoláků). 
  4. Termín doručení vytištěných a podepsaných dokumentů (3 dokumenty: žádost o přijetí dítěte, potvrzení o očkování, kopii rodného listu) od 3. května 2021 do 14. května 2021

 

Způsoby doručení žádosti o přijetí, které stanovilo MŠMT: 

  1. a) do datové schránky školy – ID datové schránky školy: 7sti9nk
  2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: ms174borotin@seznam.cz
  3. c) poštou, adresa školy: MŠ Borotín, okres Blansko, Borotín 174, 679 37
  4. d) osobní podání: vhodit do poštovní schránky na budově školy nebo předat osobně do rukou ředitelky po tel. domluvě (737 187 276)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Kritéria pro přijetí

 

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády se od 12.4.2021 otevírá MŠ pro prezenční vzdělávání, ale pouze předškoláků. Dále je umožněno vzdělávat děti rodičů, kteří jsou zdravotnickými či pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání. Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna. Podmínkou docházky je testování dětí 2x týdně. Bližší informace najdete v dopise na vaší e-mailové adrese.

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne18. března 2021 č. 300 zůstanou mateřské školy uzavřeny minimálně do 28.3.2021.

Zde Vložte Text Nadpisu